• Elektrownia Kozienice
 • 2016 Wykonanie projektu sygnalizacji optyczno-akustycznej klap powietrza uszczelniającego bloków 1 i 2
  2016 Projekt AKPiA dla modernizacji automatyki DCS na blokach nr 4, 5, 6
  2015 Prace związane z modernizacją tablic sterowniczych nastawni bloków 1 i 2
  2015 Projekt techniczny AKPiA powiązań bloków 8x200MW z instalacjami odsiarczania spalin IOSII i IOSIV
  2015 Projekt AKPiA dla modernizacji automatyki DCS na blokach nr 1, 2
  2015 Projekt branży AKPiA dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 1,2
  2014 Projekt zasilania stacji roboczych systemu DCS na bloku nr 9 i 10
  2014 Projekt AKPiA części centralnej dla modernizacji kanałów spalin na ośmiu blokach 200MW
  2014 Projekt AKPiA dla modernizacji automatyki DCS na bloku nr 10
  2014 Projekt AKPiA dla układu odwodnień bloku nr 8
  2014 Projekt AKPiA dla układu odwodnień bloku nr 7
  2014 Projekt AKPiA dla modernizacji automatyki DCS na blokach nr 4, 5, 7
  2013 Projekt AKPiA w ramach zabudowy systemu DCS z kartami R-Line na członach ciepłowniczych
  2013 Projekt AKPiA w ramach modernizacji automatyki DCS na bloku nr 9 w Elektrowni Kozienice
  2013 Wykonanie projektów branży AKPiA dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4,5,6,7,8
  2012 Projekt AKPiA instalacji odazotowania spalin kotła nr 6.
  2012 Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej obwodów sterowania i sygnalizacji napędów 0,4kV turbogeneratora na bloku nr 4.
  2012 Projekt modernizacji części obiektowej odwodnień turbiny na blokach nr 3 i nr 6.
  2012 Wykonanie prac montażowo-rozruchowych związanych z tablicą synoptyczna na bloku nr 3.
  2012 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 3.
  2011 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 4.
  2011 Wykonanie adaptacji systemu cyfrowego dla instalacji podawania pary do młynów węglowych MKM-33 na kotłach K1÷K6.
  2010 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 2.
  2010 Adaptacja magistrali międzyblokowej po modernizacji bloków 200 i 500MW zakresie pracy na system wydzielony „praca wyspowa”.
  2009 Projekt modernizacji części obiektowej AKPiA w obrębie liczników ciepła dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji.
  2009 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 8.
  2008 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 1.
  2008 Projekt AKPiA częsci obiektowej modernizowanych palników kotła nr 5.
  2008 Projekt AKPiA modernizacji części obiektowej bloku nr 6.
  2007 Prace programowe i montażowe dla bloku energetycznego nr 1 (200MW) związane z przeprowadzaną modernizacją.
  2007 Adaptacja magistrali międzyblokowej po modernizacji bloków 200 i 500MW w zakresie pracy na system wydzielony „praca wyspowa”.
  2006 Modernizacja automatyki bloków nr 2, 4, 7, 9 i 10 w zakresie pracy wyspowej.
  2006 Prace programowe i montażowe dla bloków energetycznego nr 2, 4, 7 (200MW) 9 i 10 (500MW) związane z modernizacją w zakresie pracy wyspowej.
  2005 Projekt AKPiA części obiektowej bloku nr 8.
  2005 Projekt modernizacji części obiektowej AKPiA kotła związanej z obniżeniem minimum technicznego do 110 MW na bloku 1.
  2005 Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu monitoringu emisji spalin.
  2005 Prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych dla bloku energetycznego nr 8 (200MW).
  2004 Projekt AKPiA instalacji filtracji kondensatu na bloku nr 7.
  2004 Projekt AKPiA kolektora pary pomocniczej 0,5 MPa.
  2004 Projekt AKPiA części obiektowej bloku nr 5.
  2004 Projekt AKPiA części obiektowej bloku nr 6.
  2004 Projekt elektryczny układu sterowania zaworem wtryskowym stacji AR na bloku nr 6.
  2004 Prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych dla bloku energetycznego nr 5 i 6 (200MW).
  2003 Projekt modernizacji części obiektowej AKPiA kotła nr 1 w zakresie wtrysków i zaworów rozruchowych.
  2003 Projekt AKPiA stacji 6RS4 do zasilania kolektora 1,67 MPa.
  2003 Projekt modernizacji części obiektowej AKPiA kotła związanej z obniżeniem minimum technicznego do 110 MW na blokach 6,7,2.
  2003 Projekt techniczny części obiektowej AKPiA bloku nr 3.
  2003 Montaż stacji typu SUN i typu DPU oraz instalacja oprogramowania systemowego i uruchomienie oprogramowania aplikacyjnego w ramach modernizacji bloku nr 3.
  2003 Prace programowe i montażowe dla bloków energetycznego nr 2, 6, 7 (200MW) związane z modernizacją w zakresie obniżenia minimum technicznego
  2002 Projekt AKPiA części obiektowej w zakresie powietrza osłonowego dla bloku nr 2.
  2002 Projekt modernizacji części obiektowej AKPiA kotła związanej z wymianą przekładni młynowych na bloku nr 6.
  2002 Uzupełniające prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych dla bloku nr 9.
  2002 Prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych na bloku 2 w zakresie powietrza osłonowego.
  2002 Prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych na bloku 6 w zakresie wymiany przekładni młynowych.
  2002 Montaż i testy obiektowe zmodernizowanych szaf procesowych (ERO, DEH, NOX) oraz stacji procesowych (Workstation) w ramach dostawy systemu automatyzacji dla bloku 200MW.
  2001 Projekty AKPiA bloku 500MW Nr. 9.
  2001 Projekt AKPiA części obiektowej w zakresie powietrza osłonowego dla bloków nr 6 i 7.
  2001 Projekt AKPiA parowych podgrzewaczy powietrza na bloku nr 6 i 8.
  2001 Projekt techniczny instalacji zabezpieczającej pomiary cieplne na kotle bloku 9 i 10.
  2001 Oprogramowanie systemu WDPF na bloku 6 i 7 w zakresie powietrza osłonowego wraz z uruchomieniem i optymalizacją.
  2001 Prace programowe i montażowe systemu kontroli i gromadzenia danych dla bloku energetycznego nr 9 (500MW).
  2001 Montaż i okablowanie instalacji AKPiA łożyska nr 1 na bloku 9.
  2001 Prace programowe i montażowe umożliwiające wprowadzenie punktów z systemów blokowych na sieć międzyblokową oraz dostawa i montaż szafy kontrolera systemu Ovation.
  2000 Projekt techniczny i oprogramowanie aplikacyjne części centralnej w systemie cyfrowym dla modernizowanego w zakresie NOx bloku nr 5.
  2000 Projekty AKPiA bloków 200 MW nr  5.

   

 • Elektrownia Połaniec
 •  
  2014 Wykonanie projektu AKPiA dla dodatkowych napędów w układzie dozowania siarki dla Zielonego Bloku
  2014 Wykonanie aktualizacji układów automatyki bloków energetycznych nr 2 i nr 7 po realizacji projektu Feniks do standardów obowiązujących na bl.1÷7
  2014 Projekt branży elektrycznej dla Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w El. Połaniec
  2014 Projekt branży AKPiA dla Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 2,3,4,5,6,7 w El. Połaniec
  2014 Dokumentacja funkcjonalna oraz blokad i zabezpieczeń dla Instalacji przygotowania i rozdrabniania drewna
  2013 Wykonanie aplikacji systemu DeltaV na stacji DEMI
  2012 Wykonanie aktualizacji i ujednolicenie dokumentacji układów automatyki bloku energetycznego nr 9 po wymianie kotła bloku nr 8 na kocioł fluidalny
  2011 Projekt AKPiA części obiektowej kotła biomasowego - „Zielony Blok”.
  2009 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 8 wraz z krosownią i nastawnią blokową.
  2009 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 8.
  2008 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 5 wraz z krosownią i nastawnią blokową.
  2008 Opracowanie algorytmów sterowania łączników w układzie wzbudzenia i wyprowadzenia mocy oraz sekwencji automatycznej synchronizacji i zasilania potrzeb własnych bloku nr 1.
  2008 Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego w systemie Ovation związanego z modernizacją Kanałów Spalin.
  2008 Wprowadzenie do systemu Ovation układów ochrony młynów węglowych.
  2007 Opracowanie algorytmów sterowania łączników w układzie wzbudzenia i wyprowadzenia mocy oraz sekwencji automatycznej synchronizacji i zasilania potrzeb własnych bloku nr 5.
  2007 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 5.
  2006 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 4 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2006 Opracowanie algorytmów sterowania łączników w układzie wzbudzenia i wyprowadzenia mocy oraz sekwencji automatycznej synchronizacji i zasilania potrzeb własnych bloku nr 4.
  2006 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 4.
  2006 Modernizacja oprogramowania oraz rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 1.
  2006 Montaż i dostawa tablic sterowniczych (8szt.) i szaf zasilania (4 szt.) na blok nr 4.
  2006 Prefabrykacja szafy zabezpieczeń cieplnych KUZB dla bloku nr 4.
  2005 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 6 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2005 Projekt modernizacji AKPiA członów ciepłowniczych zlokalizowanych w aneksach bloków energetycznych nr 1÷8.
  2005 Opracowanie algorytmów sterowania łączników w układzie wzbudzenia i wyprowadzenia mocy oraz sekwencji automatycznej synchronizacji i zasilania potrzeb własnych bloku nr 6.
  2005 Opracowanie instrukcji eksploatacji układów i sterowań bloku nr 6.
  2005 Prace programowe i montażowe w ramach modernizacji sprzętu i struktur automatyki, zabezpieczeń i sterowań bloku nr 6.
  2005 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 6.
  2005 Montaż i dostawa tablic sterowniczych (8szt.) i szaf zasilania (4 szt.) na blok nr 6.
  2005 Prefabrykacja szafy zabezpieczeń cieplnych KUZB dla bloku nr 6.
  2005 Dostawa szaf zasilająco-sterowniczych filtra FOS, pompowni C1,C2, Ppoż.
  2005 Dostawa i montaż skrzynek sterowania zasuwy progu piętrzącego.
  2004 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 2 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2004 Projekt przystosowania układu sterowania odpopielania i układu sterowania sieci sprężonego powietrza do zdalnego centralnego sterowania z nastawni centralnej.
  2004 Prace programowe i montażowe w ramach modernizacji sprzętu i struktur automatyki, zabezpieczeń i sterowań bloku nr 2.
  2004 Opracowanie algorytmów sterowania łączników w układzie wzbudzenia i wyprowadzenia mocy oraz sekwencji automatycznej synchronizacji i zasilania potrzeb własnych bloku nr 2.
  2004 Opracowanie programu działającego na stacji roboczej systemu Ovation do wyświetlania rysunków dokumentacji obiektowej.
  2004 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 2.
  2004 Oprogramowanie sterowników SIMATIC dla instalacji odpopielania i przystosowania instalacji AKPiA sprężonego powietrza do zdalnego centralnego sterowania z nastawni centralnej.
  2004 Montaż i dostawa tablic sterowniczych (8szt.) i szaf zasilania (4 szt.) na blok nr 2.
  2004 Prefabrykacja szafy zabezpieczeń cieplnych KUZB dla bloku nr 2.
  2004 Montaż szaf SZB 19” do zabudowy przełączników sieci Fast Ethernet systemu Ovation.
  2003 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 7 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2003 Dokumentacja techniczna rozproszonego układu sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej.
  2003 Montaż i testy obiektowe kontrolerów i stacji procesowych Ovation dla realizacji projektu magistrali #0.
  2003 Modyfikacje i weryfikacje alarmów bazy danych bloku nr 3.
  2003 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 7.
  2003 Montaż i testy obiektowe kontrolerów i stacji procesowych Ovation przy realizacji projektu magistrali #0.
  2003 Montaż i testy obiektowe zmodernizowanych szaf procesowych WDPF w ramach dostawy systemu automatyzacji dla bloku nr 7.
  2003 Montaż i dostawa tablic sterowniczych (8szt.) i szaf zasilania (4 szt.) na blok nr 7.
  2003 Prefabrykacja szafy zabezpieczeń cieplnych KUZB dla bloku nr 7.
  2002 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 3 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2002 Oprogramowanie systemu WDPF na bloku 3.
  2002 Dostawa szafy sterowniczej oraz oprogramowanie i rozruch systemu SIMATIC S7 300 do sterowania palnikami rozpałkowymi mazutu na bloku nr 3.
  2001 Układ sygnalizacji popiołu w lejach popiołowych pod elektrofiltrami.
  2001 Dokumentacja remontu AKPiA bl.225 MW nr 8 wraz z krosownią i nastawnia blokową.
  2001 Prace programowe (SIMATIC S7 300) i montażowe systemu kontroli  poziomu popiołu w lejach popiołu pod elektrofiltrami.

   

 • Elektrownia Bełchatów
 • 2016 Projekt AKPiA modernizacji bloków nr 1 i 2 jako żródła szczytowo rezerwowego
  2015 Projektu techniczny AKPiA w ramach zadania: ”Migracja Systemu RS3 do Systemu Delta V na Instalacji Odsiarczana Spalin"
  2014 Projekt techniczny AKPiA dla modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach 5 i 6
  2013 Wykonanie projektu technicznego Instalacji Dwkowania Kwasów Organicznych dla Instalacji Odsiarczania Spalin
  2009 Projekt AKPiA  Instalacji Odsiarczania Spalin dla nowobudowanego bloku 858MW.
  2008÷2009 Projekt AKPiA dla systemu sterowania DeltaV dla modernizowanych instalacji odsiarczania na blokach 8,10,11,12.
  2006 Projekt AKPiA rozbudowy magazynu gipsu w IOS 3 i 4.
  2006 Projekt dla układów transportu mączki kamienia wapiennego do silosów i układu odpylania silosów w IOS 3 i 4.
  2005 Projekt AKPiA  Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach 3 i 4.
  2005 Wykonanie szafy sieciowej 34JW00 dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 3 i 4.

   

 • Elektrociepłownia Żerań
 • 2014 Projekt branży AKPiA dla układu filtrów workowych na kotłach KFA i KFB oraz projekt AKPiA sygnałów wprowadzanych bezpośrednio do systemu Ovation dla modernizowanych kanałów spalin kotłów KFA i KFB
  2012 Modernizacja w branżach elektrycznej i AKPiA układów pomiarowych rejonów ciepłowniczych P,G,W,AZ i T.
  2012 Modernizacja sterowników PLC Simatic S5 na S7 na instalacjach pomocniczych.
  2011 Projekt AKPiA kotła fluidalnego KFB.
  2010 Projekt AKPiA kotła fluidalnego KFA.
  2008 Projekt AKPiA części obiektowej dla turbiny Tz12.
  2008 Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego systemu Ovation do sterowania pompa 7B.
  2006 Prace przy realizacji układów przełączania pomp wody obiegowej w Centralnej Pompowni.
  2005 Projekt AKPiA – inwentaryzacja częśći obiektowej Centralnej Dyspozycji Ciepła.

   

 • Kopalnie gazu PGNiG
 • 2015 Prace konserwacyjne i serwisowe urządzeń automatyki oraz układów (komputerowych systemów) sterowania i wizualizacji zainstalowanych na podziemnych kopalniach gazu Oddział w Sanoku

   

 • Elektrociepłownia Łódź
 • 2015 Projekt i dostawa rozdzielnic napięcia gwarantowanego dla bloków nr 3 i 4 w EC3 Łódź
  2015 Współudział (wspólnie z EMERSON) w projekcie modernizacji bloków nr 3 i 4 w EC3 łódz
  2013 Projekt AKPiA modernizacji bloku nr 2 w EC3 łódz
  2008 Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego związanego z modernizacją systemu WDPF na TZ2 w EC3.

   

 • Elektrownia Karlshamn - Szwecja.
 • 2011 Projekt modernizacji instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.
  2010 Projekt AKPiA bloku 230MW nr 2.
  2007 Projekt AKPiA bloku 230MW nr 3.
  2007 Projekt systemu zabezpieczeń kotła nr 3.
  2007 Wykonanie szafy zasilającej dla modernizowanego bloku nr 3.
  2007 Wykonanie szaf sterowniczo-pomiarowych dla modernizowanego bloku nr  3.
  2007 Wykonanie krosów sterowniczo-pomiarowych dla modernizowanego bloku nr  3.
  2007 Dostawa elementów obiektowej aparatury kontrolno-pomiarowej.

   

 • Elektrownia Stalowa Wola
 • 2014 Wykonanie układu sterowania i wizualizacji rozdzielni A5 6kV w systemie DCS
  2013 Wykonanie oprogramowania wizualizacji, sterowania i regulacji dla układów odzysku ciepła z odsolin
  2012 Wykonanie opomiarowania zasobników węgla kotłów K12 i K13 oraz oprogramowania w systemie Ovation.
  2011 Wykonanie łącza cyfrowego pomiędzy Pompownią Wody Chłodzącej a systemem Ovation.
  2008 Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego w systemie WDPF związane z modernizacją elektrofiltru.
  2004 Projekt AKPiA – część obiektowa dla kotłów K10, K11 oraz części wspólnej.
  2004 Projekt instalacji klimatyzacji oraz aranżacji wnętrz nastawni technologicznej El.II i pomieszczeń DIRE.
  2004 Projekt Elektryczny dostosowania pól rozdzielnic elektrycznych do współpracy z systemem OVATION na kotłach 10, 11.
  2004 Projekt  części obiektowej dla modernizowanej turbiny 7TGUC60 TG5.
  2004 Wykonanie szaf sterowniczych i zasilających dla kotła 10 i 11.
  2003 Projekt AKPiA – część obiektowa dla kotłów K8, K9 oraz części wspólnej.
  2003 Projekt Elektryczny dostosowania pól rozdzielnic elektrycznych do współpracy z systemem OVATION na kotłach 8, 9.
  2003 Wykonanie szaf sterowniczych i zasilających dla kotła 8 i 9.

   

 • Soda Polska Ciech Sp. z o.o.
 • 2016 Projekt zasilania elektrycznego dla instalacji SCR kotłów K1, K2, K3, K4

   

 • Elektrociepłownia Skawina;
 • 2015 Projekt AKPiA modernizacji turbiny TG-6

   

 • Elektrociepłownia Zofiówka;
 • 2015 Projekt AKPiA części obiektowej dla kotłów K3, K4, turbiny TG2, ciepłownictwa i części wspólnej dla EC Zofiówka dla odbudowy po pożarze systemu prowadzenia ruchu

   

 • Elektrociepłownia Gdańsk;
 • 2015 Oprogramowanie sterowników i stacji roboczej dla Rozdzielni RO i R5AB
  2015 Oprogramowanie sterowników i stacji roboczej dla Rozdzielni IMOS, R3, RO2 i RP1
  2015 Projekt techniczny AKPiA części obiektowej Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Gdańsk S.A

   

 • Elektrociepłownia Gdynia;
 • 2015 Projekt techniczny AKPiA części obiektowej Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Gdynia S.A

   

 • Elektrociepłownia Wrocław;
 • 2015 Projekt techniczny AKPiA części obiektowej Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Wrocław S.A

   

 • Elektrociepłownia Kraków;
 • 2015 Projekt techniczny AKPiA części obiektowej Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w EDF Kraków S.A

   

 • Rafineria Humber;
 • 2015 Projekt techniczny AKPiA dla wymiany systemu DCS dla turbiny gazowej

   

 • Elektrownia Gardanne, Francja;
 • 2014 Projekt AKPiA części obiektowej dla instalacji biomasy na bloku Provence 4

   

 • Elektrociepłownia Kędzierzyn-Koźle;
 • 2015 Projekt AKPiA elektrofiltru w ramach budowy nowej EC w Grupie Azoty w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.
  2015 Projekt branży elektrycznej i instalacji teletechnicznej dla IOS w ramach projektowania i budowy nowej EC w Grupie Azoty w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.

   

 • Elektrownia Taszkient;
 • 2015 Projekt AKPiA dla obiektów Bloku parowo- gazowego w Taszkiencie

   

 • Veolia Warszawa;
 • 2015 Projekt AKPiA Systemu monitorowania i zdalnego sterowania przepompowniami, komorami ciepłowniczymi oraz węzłami ciepłowniczymi w ramch modernizacji sieci ciepłowniczych

   

 • Rafineria Gdańska;
 • 2015 Współudział (wspólnie z Automatyka Tarnów) w projekcie AKPiA podziału DCS-u w Rafinerii Gdańskiej

   

 • Elektrownia Rybnik;
 • 2015 Współudział (wspólnie z Energo-Zap) w wtykonaniu schematów rozwinietych dla modernizacji powiązań DCS bloku 3 w EDF o/Rybnik
  2014 Wykonanie projektu modernizacji i automatyki instalacji gaszenia młynów zabudowanych w Elektrowni Rybnik

   

 • AHMSA Meksyk - Sintering Plant;
 • 2014 Projekt branży elektrycznej i AKPiA dla elektrofiltru Taśmy Spiekalniczej w AHMSA - Sinter Plant

   

 • Elektrociepłownia Siekierki
 • 2012 Projekt AKPiA instalacji odazotowania spalin kotłów K13, K14.
  2011 Projekt AKPiA instalacji odazotowania spalin kotłów K10, K11.
  2011 Projekt sterowania klapami migałkowymi kotłów K10 i K11.
  2010 Projekt AKPiA remontu turbiny Tz5.
  2010 Projekt AKPiA remontu turbiny Tz6.

   

 • Elektrociepłownia Bydgoszcz
 • 2013 Projekt AKPiA modernizacji turbiny TG3.
  2013 Przeprojektowanie pół zasilających obrotowe podgrzewacze powietrza kotła nr 4
  2011 Projekt AKPiA modernizacji turbiny TG4.
  2011 Projekt AKPiA dla zdalnej obsługi Pomp Wody Powrotnej.
  2010 Projekt AKPiA modernizowanego kotła nr 3.
  2009 Projekt AKPiA modernizowanego kotła nr 4.

   

 • Elektrociepłownia Mielec
 • 2011 Projekt AKPiA dla podwyższenia sprawności wytwarzanej energii w EC Mielec przy użyciu kogeneracji gazowej.

   

 • Rafineria Możejki - Litwa
 • 2011 Projekt modernizacji AKPiA w Rafinerii Możejki obiekty KT1 i LK1.

   

 • ZGH Bolesławiec
 • 2012 Wykonanie dokumentacji AKPiA instalacji Płukania i Ługowania Tlenków Cynku.

   

 • Elektrownia Opole
 • 2016 Projekt części obiektowej maszynowni nowobudowanych bloków 5 i 6
  2012 Wykonanie prac montażowo-rozruchowych związanych z modernizacją układu synoptycznego.

   

 • Elektrownia Ostrołęka
 • 2011 Wykonanie i uruchomienie aplikacji układu sterowania i wizualizacji instalacji biomasy.
  2007 Projekt AKPiA Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach 1, 2, 3.

   

 • Elektrownia Soma - Turcja
 • 2011 Projekt oświetlenia i gniazd serwisowych oraz zasilania i sterowania instalacji popiołu dla Elektrofiltrów nr 3 i nr 4.

   

 • Elektrociepłownia Fellside – Anglia
 • 2011 Projekt modernizacji AKPiA bloku z turbiną gazową.

   

 • Elektrociepłownia Imanta Ryga – Łotwa
 • 2005 Projekt AKPiA bloku gazowo-parowego
  2005 Dostawa skrzynek pomiarowych i pomiarowo-sterowniczych dla bloku gazowo-parowego.

   

 • Elektrownia Bitola – Macedonia
 • 2006 Projekt AKPiA bloku 230MW nr 3.

   

 • Elektrociepłownia Stomil Olsztyn.
 • 2004 Monitoring Emisji Spalin.

   

 • PESC Częstochowa
 • 2004 Monitoring Emisji Spalin.

   

 • Elektrociepłownia Białystok
 • 2008 Projekt AKPiA modernizacji kotła OP-140 oraz Instalacji Gospodarki Biomasą.

   


  Strona główna    |    O firmie    |    Oferta    |    Realizacje    |    Praca    |    Kontakt
  Copyright Procom 2009